Ngân hàng ACB Quận 1 Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 15 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 1.