ACB Chi nhánh Sài Gòn

 • Địa chỉ: 41 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Quan 1, Ho Chi Minh.
 • Số điện thoại: 028 3824 3770
 • Số Fax: 028 3824 3946
 • Thông tin thêm:

Các dịch vụ tại Chi nhánh Sài Gòn ngân hàng ACB

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Sài Gòn

ACB gần Chi nhánh Sài Gòn