ACB PGD Xuân Khánh

 • Địa chỉ: 5/8A 30 Tháng 4, P. Xuân Khánh, Quan Ninh Kieu, Can Tho.
 • Số điện thoại: 029 2378 2777
 • Số Fax: 029 2378 2158
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh Cần Thơ

Các dịch vụ tại PGD Xuân Khánh ngân hàng ACB

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Xuân Khánh

ACB gần PGD Xuân Khánh