ACB PGD Thốt Nốt

 • Địa chỉ: 469B Ql91, Kv Phụng Thạnh 1, P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ.
 • Số điện thoại: 029 2361 1999
 • Số Fax: 029 2361 1998
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh Cần Thơ

Các dịch vụ tại PGD Thốt Nốt ngân hàng ACB

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Thốt Nốt

ACB gần PGD Thốt Nốt