ATM ngân hàng ACB SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI

Địa chỉ: 14 Trần Hưng Đạo, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24/24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI

Đường đi đến ATM Ngân Hàng Á Châu SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI


Các cây ATM khác

GIA LAI 1 máy