Ngân hàng ACB Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vĩnh Long.