Ngân hàng ACB Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Trà Vinh.