Ngân hàng ACB Thành Phố Thái Nguyên Thái Nguyên

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Nguyên.