Ngân hàng ACB Huyện Trảng Bàng Tây Ninh

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Trảng Bàng.

  • PGD Trảng Bàng

    Nhà bưu điện KCN Trảng Bàng, xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh