Ngân hàng ACB Thành Phố Hạ Long Quảng Ninh

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hạ Long.