Ngân hàng ACB Thành Phố Vinh Nghệ An

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vinh.