Ngân hàng ACB Quận 8 Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 8.