Ngân hàng ACB Quận 5 Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 9 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 5.