Ngân hàng ACB Quận 11 Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 11.