Ngân hàng ACB Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Phú Nhuận.