Ngân hàng ACB Huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thuỷ Nguyên.