Ngân hàng ACB Quận Lê Chân Hải Phòng

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Lê Chân.