Ngân hàng ACB Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hồng Bàng.