Ngân hàng ACB Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hoàn Kiếm.