Ngân hàng ACB Quận Cầu Giấy Hà Nội

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Cầu Giấy.