Ngân hàng ACB Quận Ba Đình Hà Nội

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ba Đình.