Ngân hàng ACB Thành Phố Bắc Giang Bắc Giang

Ngân Hàng Á Châu có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Giang.