ACB PGD Phương Sơn

 • Địa chỉ: 53 Đường 23/10, Phường Phương Sơn, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
 • Số điện thoại: 025 8356 2999
 • Số Fax: 025 8356 2888
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh Khánh Hòa

Các dịch vụ tại PGD Phương Sơn ngân hàng ACB

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Phương Sơn

ACB gần PGD Phương Sơn