Ngân hàng ACB Chi nhánh Gia Lai

  • Địa chỉ: 61 Trần Phú (nối dài), P. Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai
  • Số điện thoại: 0269 3720 678
  • Số Fax: 0269 3720 789
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh Gia Lai

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Gia Lai


Các chi nhánh khác